Phương pháp duy nhất là Hành động , mà chỉ có dấn thân mới tạo ta kết quả.

– Được miễn phí thì sợ người ta lừa.
– Đầu tư ít vốn thì sợ không kiếm được.
– Đầu tư nhiều thì không vốn bắt đầu.
– Đổi nghề mới thì sợ ko biết làm .
– Làm nghề cũ thì sợ vất vả.
– Có cơ hội mới thì không tự tin.
– Mở cửa hiệu thì sợ mất tự do.
– Làm chuyên ngành thì sợ không năng lực.
Cái gì cũng sợ rồi suốt ngày lướt web bấm bấm , chọc chọc, vuốt vuốt rồi chỉ nghe mấy đứa bạn cùng cảnh ngộ nghèo khó góp ý thì thành công sao đây . Toàn làm những việc không liên quan đến thành công thì hãy nói với tôi xem bạn có thể làm gì ?
– Tâm động không bằng Hành động – Nghĩ đến không bằng Làm được . Rất nhiều người thất bại bởi chữ … ĐỢI .
– Phương pháp duy nhất là Hành động , mà chỉ có dấn thân mới tạo ta kết quả.

Jack Ma

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s